open file / plik otwarty

Plik otwarty to plik nieustannie ewoluujący, to plik nie mający końca, kompozycja nieustannie korygowana, poprawiana, modyfikowana, nie mająca stałego formatu. Praca, która nie ma końca i objętościowych ograniczeń, rysunek, który nie przestaje się zmieniać. Ilekroć wpadnę na pomysł coś do niego dodaję skrupulatnie odnotowując datę ostatniej modyfikacji. Daje to możliwość obserwowania jak z czasem rysunek nabiera kształtu i złożoności. Jest to kolejna próba udokumentowania żmudnego procesu kreacji i jego warsztatowego zaplecza. Wszystko jest tutaj 1:1.

ratz

designed by Ratz