3D

Długo czekałem na sprzęt, który umożliwi mi zrealizowanie pomysłów z zamierzchłej przeszłości...

ratz
ratzObiekt inspirowany projektem z Bloga Rysunkowego Nr.5 z 2.6.2014 -
http://lukeratz.com/blog_5/215_ratz_blog_5.jpg. 2017

ratzModele inspirowane obiektami zaprojektowanymi w ramach Bloga Rysunkowego Nr.4 i Nr.5 -
http://ratz.pl/blog_4/16_ratz_blog_4.jpg, http://ratz.pl/blog_5/308_ratz_blog_5.jpg,
http://lukeratz.com/blog_5/215_ratz_blog_5.jpg. 2017

ratz
ratz
ratzObiekt inspirowany obiektem zaprojektowanym w ramach Bloga Rysunkowego Nr.5 -
http://lukeratz.com/blog_5/278_ratz_blog_5.jpg

designed by Ratz